April 23, 2018

Låt PhenixID hjälpa dig med eIDAS!

EU-förordningen eIDAS innebär att det från den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer.
Förordningen innehåller regler om elektronisk identifiering (e-legitimering), e-underskrifter och regler för betrodda tjänster.

PhenixID har både produkter som stödjer eIDAS samt kunskap och erfarenhet att göra denna integration enkel och smidig.