July 1, 2021

PhenixID levererar åtkomst till Cambio Open Services

PhenixID Authentication Services har nu förmågan att leverera åtkomst till Cambio Open Services API i kombination med SSO och/eller MFA.

 

Cambio Open Services

Cambio Open Services är en öppen plattform för informationsdelning inom vård och omsorg (https://www.cambio.se/vi-erbjuder/open-services/). 

Cambio Open Services erbjuder ett antal öppna gränssnitt, så kallade API:er, som gör att applikationer/tjänster kan hämta och lämna relevant information som sedan kan användas i applikationen/tjänsten.

 

Åtkomst till Cambio Open Services API 

För att en applikation/tjänst ska kunna nyttja Cambio Open Services API krävs ett åtkomstintyg (access token) utställt av en betrodd utfärdare. 

 

PhenixID Authentication Services som betrodd utfärdare

PhenixID Authentication Services är en betrodd utfärdare och kan därmed utfärda åtkomstintyg till en applikation/tjänst som kan användas av applikation/tjänst för att konsumera Cambio Open Services API. 

Det ges även möjlighet att addera enkel inloggning (SSO) och/eller stark autentisering (MFA) i denna process. 

 

Läs de tekniska detaljerna här 

 

Kontakta oss för mer information!