August 15, 2016

PhenixID på KommITS teknikdagar 2016

7-8 september är det dags för KommITS teknikdagar 2016. Rubriken för årets teknikdagar är Hur ska IT-avdelningen digitaliseras? och PhenixID kommer medverka som talare och utställare.

Från PhenixID kommer Tommy Almström att tala under rubriken Effektivisera era tjänster/applikationer med integrerade identitets och signeringstjänster.
Några av stegen till en effektiv e-förvaltning är att bidra till etablerade processer för säker autentisering, identitetshantering och signering.
Ett högaktuellt mål är att bidra till miljön och minska användande av papper genom att möjliggöra attestering, signering och bevarande av dokument i elektroniskt format.
Vid e-signering ges handlingen en elektronisk, fristående, vidimering som innebär att äktheten av handlingen kan styrkas utan att mottagaren har åtkomst till ursprungskällan

Vi ses på KommITS!

13458693_10154266386784176_113974042956671152_o